Hrvatsko modno-odjevno nazivlje u kontekstu Zagorkinog doba

on .

U četvrtak, 21. studenog 2013. u 19 satidr.sc. Vlatka Štimac Ljubas održat će predavanje  
Hrvatsko modno-odjevno nazivlje u kontekstu Zagorkinog doba

Ako Zagorkinim dobom, odnosno onim razdobljem kada je popularna novinarka i najčitanija hrvatska književnica bila na vrhuncu svoje djelatnosti, smatramo prvu polovicu 20. st., onda možemo reći da je to i razdoblje kada su se pojavili prvi ženski listovi, ženski časopisi, novine, žurnali. Pod tim su pojmom/pojmovima obuhvaćeni oni časopisi koji prate područje ženskoga života u obitelji, koji služe zabavi i pouci žena, zastupaju ženske interese ili pak sudjeluju u borbi za ženska prava. Važno mjesto u povijesti toga dijela novinstva ima Marija Jurić Zagorka jer je bila odgovornom urednicom jednoga od prvih takvih časopisa, mjesečnika koji je izlazio u Zagrebu od 1925. do 1938., Ženski list za modu, zabavu i kućanstvo; potom ponovno 1938. i 1939., ali pod nazivom Novi ženski list, a 1939. i 1940. pod Zagorkinim uredništvom izlazila je Hrvatica.

Što je sljedeće?

on .

Izjava Centra za ženske studije povodom referenduma o braku

Povodom raspisivanja referenduma o unošenju definicije braka kao životne zajednice muškarca i žene u Ustav Republike Hrvatske, članice i suradnice Centra za ženske studije žele izraziti svoje odlučno protivljenje referendumskom pitanju i provedbi referenduma za koje opravdano smatramo da ugrožavaju postignute standarde ljudskih prava, sloboda i demokracije.

Prije svega, protivimo se postavljanju značaja braka na razinu ustavnog pitanja, svjesne mogućih dugoročnih implikacija tog čina kako za osobe homoseksualne orijentacije tako i za sve građanke i građane Republike Hrvatske. Uzdizanje heteroseksualnosti braka na razinu ustavne kategorije po prvi put suprotstavlja heteroseksualnost drugim spolnim orijentacijama u najvišem zakonskom aktu države. Time spolna orijentacija postaje mjesto razlike u pravu, odnosno ustavom potvrđen temelj zakonskih ograničavanja prava i sloboda. Smatramo to protuustavnim, jer Ustav predviđa jednakost pred zakonom i uživanje prava i sloboda neovisno o spolu i drugim osobinama. Stoga izražavamo zabrinutost zbog proizvodnje konflikta u ustavnim odredbama i nesagledivih posljedica koje bi taj konflikt mogao imati na stanje ljudskih prava i osiguravanje jednakosti svih građanki i građana Republike Hrvatske.

Call for application: Feminist knowledge in action

on .

8th POSTGRADUATE COURSE FEMINISMS IN A TRANSNATIONAL PERSPECTIVE

Call for application: Feminist knowledge in action

(Dubrovnik, IUC, 26-31 May, 2014)

Envisaged as a follow-up to the topic discussed the previous year («Feminist Critique of Knowledge Production»), this year's course will be devoted to the concept of « Feminist Knowledge in Action», its pertinence and shortcomings when set against the current pressure to legitimize all intellectual work in performative terms of usefulness, functionality and practicality, let alone “efficiency, efficacy and effectiveness” (McKenzie).

ČASOPIS TREĆA OBJAVLJUJE POZIV ZA 2014.

on .

Pozivamo sve autorice i autore zainteresirane za temu Starenja i starosti žena, da nam se jave svojim znanstvenim i stručnim radovima, esejima, ogledima najkasnije do 01. ožujka 2014 godine na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

U kulturi koja slavi mladost i nerealne fizičke standarde, starost figurira kao svojevrsna terra incognita. Promišljanje starenja iz feminističke perspektive nedvojbeno je krucijalna, no marginalizirana tema, koja otvara bitna tematsko-problemska područja: starenje kao socijalni konstrukt, dobističko-seksistički elementi u jeziku, književnosti i umjetnosti uopće, bioetički aspekti starenja, prezentacija starih žena u medijima i politici, materijalne (ne)sigurnosti i uvjeti života starih žena u društvu. Promišljanje tih pitanja učinilo bi vidljivim i subjektivna iskustva starosti i starenja konkretnih žena kao i socijalne konzekvence koje starenje sa sobom nosi.

Upravo je ovakvo stanje poziv da propitamo i demaskiramo dobne i seksističke predrasude i prakse u kulturi. Tematski broj Treće posvećen starenju afirmirao bi multidisciplinarni i integrativni pristup, koji bi ukazao na socio-kulturne aspekte starenja i važnost subjektivnih iskustava starenja i starosti. Navedene tematske smjernice, međutim, ne treba shvatiti u sputavajućem smislu jer autoricama i autorima ostavljamo punu slobodu u izboru pristupa i tematskog segmenta.

Ovom prilikom pozivamo i fotografkinje i fotografe da svojim radovima vizualno doprinesu promišljanju ove kompleksne i poticajne tematike.

Lucija Benyovsky: Predavanje o Vinki Bulić

on .

U četvrtak, 17. listopada 2013. u 19 satimr.sc. Lucija Benyovsky održat će predavanje Vinka Bulić

Vinka Bulić rodila se 1882. u Splitu u uglednoj obitelji Šperac. Pučku školu završila je u Solinu, a domaćinsku školu u Rijeci. Udala se za Matu Bulića, nećaka hrvatskog istaknutog arheologa don Frane Bulića, kojemu je bila osobna tajnica. Vinka se još kao djevojka bavila pisanjem, a od 1917. kontinuirano je objavljivala kolumne, reportaže, putopise u raznim časopisima (primjerice, Ženskom svijetu, Domu i svijetu, Kalendaru hrvatskih radiša, Hrvatskoj reviji, Hrvatskoj straži) i novinama (Hrvatskoj slobodi, Novom dobu, Jutarnjem listu, Hrvatskom dnevniku i dr.). Pisala je o socijalnom, kulturnom i prosvjetnom položaju dalmatinske žene (osobito trogirske Zagore), o zdravstvenim temama, planinarenju, etnologiji, arheologiji i književnosti. Bavila se i humanitarnim radom. Jedna je od utemeljiteljica ženskog pokreta u Splitu (1925.-1929.), bila je sudionica tzv. Male ženske antante (1927. u Pragu) i članica društva Hrvatska žena (1936.-1941.). Za vrijeme Drugog svjetskog rata pisala je dnevnik (1941.-1945.) koji nije objavljen. Umrla je u Splitu 1965. godine.

Kontakt info

Centar za ženske studije
Dolac 8, 10000 Zagreb, Hrvatska

telefon i fax: 01 48 72 406
e-mail: zenstud@zenstud.hr

Više o kontaktima...