Širom svijeta: O Zagorki, rodu i prostoru

on .

U četvrtak, 20. lipnja 2013. u 19 sati, održat će se promocija knjige Širom svijeta: O Zagorki, rodu i prostoru, zbornika radova sa petih Dana Marije Jurić Zagorke urednice Anite Dremel

Širom svijeta: O Zagorki, rodu i prostoru naslov je petog zbornika radova sa znanstvenog skupa održanog u studenom 2011. godine u sklopu Dana Marije Jurić Zagorke. Sedamnaest autorica i autora pisali su o Šenoinom i Zagorkinom Zagrebu, gradopisima slavonske ravni, gradovima, granicama i geografiji u Zagorkinim romanima, dramama i autobiografijama, povijesnim izvorima o Zagorkinom životu, Zagorkinoj publici, nekadašnjim i suvremenim multikulturnim gradovima i drugim temama.

O knjizi će govoriti urednica zbornika Anita Dremel, književna kritičarka dr.sc. Lidija Dujić i Sandra Prlenda, voditeljica izdavaštva Centra za ženske studije. Ulaz slobodan, dobrodošli/e! Program podupire Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba.

GOSTOVANJE PROF. DIANNE OTTO

on .

14.lipnja u 16.00 sati u Centru za ženske studije ćemo ugostiti uglednu profesoricu dr. sc. Diannu Otto, ravnateljicu Instituta za međunarodno pravo i humanizam sa Sveučilišta u Melbournu, te stručnjakinju za ljudska prava žena UN-a.

Njezina područja interesa su međunarodno pravo, ljudska prava i kritičke pravne teorije, a trenutno istražuje pitanja roda i seksualnosti u kontekstu Vijeća sigurnosti UN-a, mirovnih misija i međunarodnog sustava zaštite ljudskih prava. Autorica je brojnih knjiga i članaka, a članica je uredništva brojnih pravnih časopisa. Predaje kao gošća na sveučilištima u svijetu, uključujući School of African and Oriental Studies u Londonu, Columbia i New York Sveučilište u New Yorku. Surađuje s brojnim  udrugama, uključujući Women's Rights Action Network Australija (WRANA), Women's Economic Equality Project (WEEP) Kanada, International Women's Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW-AP) Malazija. Kroz svoj aktivistički rad sudjelovala je u izradi Općeg komentara o jednakosti žena Odbora UN-a za ekonomska, socijalna i kulturalna prava te Opće preporuke o obvezama država članica CEDAW Odbora.

Također je bila članica stručnog panela (Women's Hearing) o rodno-uvjetovanom nasilju u sukobima azijsko-pacifijske regije, koje se održalo u Phnom Penhu 2012. godine. Upravo će o tome iskustvu razgovarati s nama.

Pozivamo vas da se pridružite razgovoru.

Dobrodošli/e!

Dani otvorenih vrata udruga

on .

Pozivamo Vas na predstavljanje rezultata projekta AD ACTE- Anti-Ddiscrimination Actions Towards Equality of Women and Men koje će se održati 14. 6. 2013. u Zagrebu u prostorima Centra za ženske studije, 13 – 14, 30 sati.

Uz predstavnice Ženske mreže Hrvatske, koje će raspraviti o najzanimljivijim rezultatima, cilj nam je pozvati predstavnike/ice tijela za provedbu ravnopravnosti spolova, predstavnike/ice vlasti i političkih stranaka.

Projekt AD ACTE se odvijao od 2011.-2013. godine, a imao je za cilj povećanje znanja o konceptima, formama i posljedicama diskriminacije (s naglaskom na diskriminaciju na osnovi roda i nacionalnosti) kao i povećanje znanja o pravnim i institucionalnim okvirima za suzbijanje diskriminacije među građanstvom, ženskim organizacijama civilnog društva i organizacijama nacionalnih manjina te političarima i političarkama.
Projekt se sastojao od tri međusobno povezana programa: izgradnja kapaciteta, istraživanja i nadzora provedbe javnih politika kao i zagovaranja anti-diskriminacijskih politika. Izdvojile bi provedenu zagovaračku kampanju 'Žena je više' za povećanjem sudjelovanja žena u politici pred parlamentarne i lokalne izbore koja je uključila nekoliko konferencija za medije, okrugli stol, slanje zagovaračkih pisama vodstvima političkih stranaka te podizanje svijesti plakatima, kao i 3. ciklus istraživanja stavova građana i građanki Republike Hrvatske o ženama u politici koje je provedeno na nacionalnoj razini, te skoro izlaženje publikacije Žene u hrvatskoj politici 2003-2011 koje će, pored interpretacije istraživanja, uključiti tekstove koji tematiziraju ključna područja problematike nedovoljne zastupljenosti žena u politici.

Predstavljanje će se održati u okviru Dana otvorenih vrata udruga, koji traju od 12. do 15. lipnja 2013.

Predstavljanje publikacije "Ženski glasovi u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana 1990-2010"

on .

U četvrtak 13. lipnja u 18 sati u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke bit će predstavljena publikacija "Ženski glasovi u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana 1990-2010".
Publikacija je nastala u okviru projekta ASKA/Mreže žena u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana, kojega su, uz podršku Europske kulturne fondacije, realizirale NVO NOVA - Centar za feminističku kulturu iz Podgorice (pod vodstvom Nataše Nelević) u partnerstvu s organizacijama ŽENE NA DELU (Srbija, Beograd), CURE (BiH, Sarajevo) i Teatar Thalassa (Hrvatska, Zagreb).

Na promociji će sudjelovati:
Tanja Marković (Beograd), koordinatorica međunarodnog projekta i ko-urednica publikacije i dr. sc. Dubravka Crnojević-Carić (Zagreb), koordinatorica projekta i autorica jednog od istraživačkih tekstova.

Dobrodošli/e!

Publikacija je dostupna za preuzimanje na:
http://www.fondacijacure.org/uploads/ASKA%20final%20za%20stampu.pdf

Ivica Boban: Kazališni dug Zagorki

on .

U četvrtak, 16. svibnja 2013. u 19 sati održat će se razgovor s Ivicom Boban, redateljicom kazališne predstave „Zagorka“: Kazališni dug Zagorki

Zagorka je tijekom svog umjetničkog stvaralaštva neumorno pisala za kazalište, a kazališna je publika, za razliku od kritike, uživala u izvedbama njezinih djela. Predstavom “Zagorka” autorica i redateljica Ivica Boban vraća dug spisateljici čija su djela odgojila generacije čitatelja i posjetitelja kazališta. Komad je inspiriran Zagorkinim Kamenom na cesti, a predstava je praizvedena 28. siječnja 2011. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Okosnicu drame čine događaji iz Zagorkinog života i stvaralaštva, s prikazom njezine bespoštedne borbe za bolji položaj žena u patrijarhalnom društvu. U predstavi koja traje gotovo 4 sata sudjelovalo je 70-tak glumaca. Predstava je još na repertoaru HNK, ali se trenutno ne izvodi.

Autorica i istaknuta kazališna redateljica Ivica Boban smatra da se „predstavom o Zagorki odužujemo za sve negativne kritike koje je dobila za svoje drame“.

O zahtjevnom radu na tekstu i predstavi „Zagorka“ s Ivicom Boban će razgovarati Rada Borić, izvršna direktorica Centra za ženske studije.

Ulaz slobodan, dobrodošli/e! Predavanja o Mariji Jurić Zagorki i ženskoj književnosti održavaju se svaki treći četvrtak u mjesecu, u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke, Dolac 8, u 19 sati. Program podupire Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba

 

 

panel centra za ženske studije u sklopu subversive festivala

on .

U okviru 6. Subversive Foruma - Balkan Open, pozivamo Vas na:

panel Centra za ženske studije: Feminističko obrazovanje i njegova praksa u vrijeme prekarnosti

nedjelja, 12.05., 16.30h-18.00h, dvorana II, ZKMFeminističko obrazovanje i njegova praksa u vrijeme prekarnosti / Feminist Education and Its Left Practice in Time of Precarity

Panel će problematizirati temu formalnog i neformalnog obrazovanja u kontekstu neoliberalne ideologije i povlačenja države iz sektora obrazovanja. Cilj je sagledati spolne/rodne relacije različitih obrazovnih politika, utjecaj mjera štednje na studentski život i rad na akademiji i ponuditi feminističku analizu komercijalizacije školstva i uopće privatizacije javnih dobara. Osnovni cilj je sistemski razmotriti obrazovni sustav, analizirajući njegove klasne i spolne koordinate. Pokušat će se usporediti epistemološka pozicija feminističkih tema na sveučilištima ali i rodnim/ženskim studijima uslijed prekarnog rada i neplaćenog/potplaćenog rada u vidu vanjskih suradnji na sveučilištima radi kadrovskog deficita kad je riječ o ''stručnjacima'' za feminističku teoriju. Zanima nas što za feministički pokret znači integriranje feminističke teorije na sveučilište te kako održati političnost feminizma. Na koji način izbjeći depolitizaciju feminizma, nedostatak političkih alternativa postojećem sistemu proizvodnih odnosa te isključivo usmjerenje na kulturne prakse. Opet, kako održati borbenu oštricu feminističkog aktivizma bez zalaženja u antiintelektualizam i gubitak šire perspektive društvenih procesa. Jedan od ciljeva panela je smještanje feminističke prakse u kontekst šire borbe za socijalna i materijalna prava građana/ki koje razvijaju progresivne i emancipatorske potencijale radničke klase.
//
The panel will address issues of formal and informal education in the context of neoliberal ideology and the withdrawal of the state from the education sector. The goal is to investigate the sex/gender relations of various educational policies and the impact of austerity measures on student life and on work in the academia, as well as to offer a feminist analysis of the commercialization of education and the overall privatization of public goods. Our main ambition is to provide a structural examination of the education system, focusing on the coordinates of social class and sex. We shall attempt to assess the epistemological position of feminist topics in universities as well as in women's/gender studies under conditions of precarious and unpaid/underpaid work, such as external associates who are employed on fixed-term contracts due to staff shortage when it comes to ‘’experts’’ in feminist theory. What interests us is what the integration of feminist theory into the university would mean for the feminist movement, and how we can retain the political aspect in feminism. How to avoid the de-politicization of feminism, the lack of political imagination and the exclusive focus on cultural and identity practices. At the same time, how to maintain the critical edge of feminist activism without falling back to anti-intellectualism or losing sight of the broader context of social processes. One of the principal aims of the panel will be the positioning of feminist practice within the broader context of struggles for social and material rights of citizens developing progressive and emancipatory potential of the oppressed.


Govore/Speakers:
Jelena Petrović (Srb-Slo: Red Min(e)d), Mario Kikaš (Hr: Akademska solidarnost), Biljana Kašić (Hr: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru, Centar za ženske studije), Jasmina Husanović (BiH: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli) i Damir Arsenijević (BiH: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli)
Moderira:
Tina Tešija, Centar za ženske studije, Zg

Kontakt info

Centar za ženske studije
Dolac 8, 10000 Zagreb, Hrvatska

telefon i fax: 01 48 72 406
e-mail: zenstud@zenstud.hr

Više o kontaktima...