Dodijeljene Nagrade za studentski rad na temu žena odnosno rodne problematike

on .

U Centru za ženske studije 27. studenog 2013. po peti su put dodijeljene nagrade najboljim radovima pristiglim na Natječaj za Nagrade za studentski rad na temu žena odnosno rodne problematike.

Natječaj je trajao od 15. ožujka do 1. listopada 2013. Zaprimljeno je 37 studentskih radova nastalih u sklopu redovnih studija na šest hrvatskih sveučilišta, među kojima su članice prosudbenog povjerenstva, prof.dr.sc. Aleksandra Čižmešija, doc.dr.sc. Dubravka Crnojević Carić i prof.dr.sc. Nadežda Čačinovič, odabrale tri najbolja.

Prva nagrada dodijeljena je Petri Majdak, studentici Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, za rad „Konstrukcija ženskog identiteta u pravaškim humorističko-satiričkim listovima druge polovice 19. stoljeća“ (mentor doc.dr.sc. Tomislav Anić).

Drugu nagradu dobio je Boris Rutić, student Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, za rad „Emocionalna ideologija muškosti: primjena teorije Arlie Hochschild i koncepta hegemonijske muškosti“ (mentor prof.dr.sc. Saša Božić).

Treća nagrada dodijeljena je Tei Krušelj, studentici sociologije i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, za rad „Upravljanje reprezentacijama 'muslimanske djevojke' u javnome diskurzu i popularnoj kulturi zapada“ (pod mentorstvom prof.dr.sc. Milana Mesića i dr.sc. Maše Grdešić).

{yoogallery src=[/images/stories/galerije/nagrada2013]}

7. Dani Marije Jurić Zagorke - program

on .

Centar za ženske studije najavljuje održavanje Dana Marije Jurić Zagorke 2013. Sedmi po redu, Zagorkini Dani će se održati u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke na Dolcu 8.

Naslov je ovogodišnjeg znanstvenog skupa, i nosiva tema Dana, (Vizualne) reprodukcije – kulturna proizvodnja i potrošnja književnosti. Skup se održava u petak, 29. studenog.

U četvrtak 28. studenog, poznati dramatičar Vladimir Stojsavljević govorit će o svom komadu ''Zagorka na duplerici'', praizvedenom 2001. godine, uz sudjelovanje glumice Marije Kohn.

Mlade od 15 do 18 godina pozivamo da nam se pridruže na likovnoj radionici Ženska kultura u fokusu – izrada plakata, koju će u subotu, 30. studenog, voditi studentice dizajna.

Kao i ranijih godina, u sklopu Dana bit će dodijeljena Nagrada za studentski rad na temu žena odnosno rodne problematike (u srijedu, 27. studenog u 15h), a Slavica Jakobović Fribec vodit će građanstvo u svoju Šetnju Zagorkinim tragom po Zagrebu u nedjelju, 1. prosinca u 11h.

Najzad, svi koji još nisu imali prilike gledati film Zagorka autorice Biljane Čakić Veselič, ili to žele ponoviti, moći će to učiniti u četvrtak, 28. studenog, u 12 sati.

Hrvatsko modno-odjevno nazivlje u kontekstu Zagorkinog doba

on .

U četvrtak, 21. studenog 2013. u 19 satidr.sc. Vlatka Štimac Ljubas održat će predavanje  
Hrvatsko modno-odjevno nazivlje u kontekstu Zagorkinog doba

Ako Zagorkinim dobom, odnosno onim razdobljem kada je popularna novinarka i najčitanija hrvatska književnica bila na vrhuncu svoje djelatnosti, smatramo prvu polovicu 20. st., onda možemo reći da je to i razdoblje kada su se pojavili prvi ženski listovi, ženski časopisi, novine, žurnali. Pod tim su pojmom/pojmovima obuhvaćeni oni časopisi koji prate područje ženskoga života u obitelji, koji služe zabavi i pouci žena, zastupaju ženske interese ili pak sudjeluju u borbi za ženska prava. Važno mjesto u povijesti toga dijela novinstva ima Marija Jurić Zagorka jer je bila odgovornom urednicom jednoga od prvih takvih časopisa, mjesečnika koji je izlazio u Zagrebu od 1925. do 1938., Ženski list za modu, zabavu i kućanstvo; potom ponovno 1938. i 1939., ali pod nazivom Novi ženski list, a 1939. i 1940. pod Zagorkinim uredništvom izlazila je Hrvatica.

Što je sljedeće?

on .

Izjava Centra za ženske studije povodom referenduma o braku

Povodom raspisivanja referenduma o unošenju definicije braka kao životne zajednice muškarca i žene u Ustav Republike Hrvatske, članice i suradnice Centra za ženske studije žele izraziti svoje odlučno protivljenje referendumskom pitanju i provedbi referenduma za koje opravdano smatramo da ugrožavaju postignute standarde ljudskih prava, sloboda i demokracije.

Prije svega, protivimo se postavljanju značaja braka na razinu ustavnog pitanja, svjesne mogućih dugoročnih implikacija tog čina kako za osobe homoseksualne orijentacije tako i za sve građanke i građane Republike Hrvatske. Uzdizanje heteroseksualnosti braka na razinu ustavne kategorije po prvi put suprotstavlja heteroseksualnost drugim spolnim orijentacijama u najvišem zakonskom aktu države. Time spolna orijentacija postaje mjesto razlike u pravu, odnosno ustavom potvrđen temelj zakonskih ograničavanja prava i sloboda. Smatramo to protuustavnim, jer Ustav predviđa jednakost pred zakonom i uživanje prava i sloboda neovisno o spolu i drugim osobinama. Stoga izražavamo zabrinutost zbog proizvodnje konflikta u ustavnim odredbama i nesagledivih posljedica koje bi taj konflikt mogao imati na stanje ljudskih prava i osiguravanje jednakosti svih građanki i građana Republike Hrvatske.

Call for application: Feminist knowledge in action

on .

8th POSTGRADUATE COURSE FEMINISMS IN A TRANSNATIONAL PERSPECTIVE

Call for application: Feminist knowledge in action

(Dubrovnik, IUC, 26-31 May, 2014)

Envisaged as a follow-up to the topic discussed the previous year («Feminist Critique of Knowledge Production»), this year's course will be devoted to the concept of « Feminist Knowledge in Action», its pertinence and shortcomings when set against the current pressure to legitimize all intellectual work in performative terms of usefulness, functionality and practicality, let alone “efficiency, efficacy and effectiveness” (McKenzie).

ČASOPIS TREĆA OBJAVLJUJE POZIV ZA 2014.

on .

Pozivamo sve autorice i autore zainteresirane za temu Starenja i starosti žena, da nam se jave svojim znanstvenim i stručnim radovima, esejima, ogledima najkasnije do 01. ožujka 2014 godine na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

U kulturi koja slavi mladost i nerealne fizičke standarde, starost figurira kao svojevrsna terra incognita. Promišljanje starenja iz feminističke perspektive nedvojbeno je krucijalna, no marginalizirana tema, koja otvara bitna tematsko-problemska područja: starenje kao socijalni konstrukt, dobističko-seksistički elementi u jeziku, književnosti i umjetnosti uopće, bioetički aspekti starenja, prezentacija starih žena u medijima i politici, materijalne (ne)sigurnosti i uvjeti života starih žena u društvu. Promišljanje tih pitanja učinilo bi vidljivim i subjektivna iskustva starosti i starenja konkretnih žena kao i socijalne konzekvence koje starenje sa sobom nosi.

Upravo je ovakvo stanje poziv da propitamo i demaskiramo dobne i seksističke predrasude i prakse u kulturi. Tematski broj Treće posvećen starenju afirmirao bi multidisciplinarni i integrativni pristup, koji bi ukazao na socio-kulturne aspekte starenja i važnost subjektivnih iskustava starenja i starosti. Navedene tematske smjernice, međutim, ne treba shvatiti u sputavajućem smislu jer autoricama i autorima ostavljamo punu slobodu u izboru pristupa i tematskog segmenta.

Ovom prilikom pozivamo i fotografkinje i fotografe da svojim radovima vizualno doprinesu promišljanju ove kompleksne i poticajne tematike.

Kontakt info

Centar za ženske studije
Dolac 8, 10000 Zagreb, Hrvatska

telefon i fax: 01 48 72 406
e-mail: zenstud@zenstud.hr

Više o kontaktima...