Poslijediplomski seminar

Call for application: Feminist knowledge in action

8th POSTGRADUATE COURSE FEMINISMS IN A TRANSNATIONAL PERSPECTIVE

Call for application: Feminist knowledge in action

(Dubrovnik, IUC, 26-31 May, 2014)

Envisaged as a follow-up to the topic discussed the previous year («Feminist Critique of Knowledge Production»), this year's course will be devoted to the concept of « Feminist Knowledge in Action», its pertinence and shortcomings when set against the current pressure to legitimize all intellectual work in performative terms of usefulness, functionality and practicality, let alone “efficiency, efficacy and effectiveness” (McKenzie).

2013 - Feminist critique of knowledge production

Centar za ženske studije je po sedmi put bio jedan od suorganizatora postdiplomskog seminara Feminisms in a Transnational Perspectives na Interuniverzitetskom centru (IUC) u Dubrovniku (27. – 31. svibnja, 2013). Ove godine seminar se odvijao pod naslovom Feminist Critique of Knowledge Production, a cilj je bio propitati strukturne povezanosti između moći znanja i transnacionalne feminističke perspektive u doba kasnog kapitalizma. Glavne točke diskusije su definirane kao:

a) kako (re)aktivirati feminističku epistemologiju osnažujući veze između pedagogije, umjetničkih praksi i aktivizma;

b) kako popularizirati feminističko intelektualno naslijeđe koje promiče pluralizam, emancipaciju i drugost;

c) kako povezati ženske studije kao lokalni ili regionalni fenomen s transnacionalnim procesima,

d) kako kritički procijeniti različitu razvijenost ženski/rodnih studija unutar sveučilišta u regiji, ali i u svijetu;

e) kako strateški koristiti socijalističke, (neo)marksističke, radikalne i druge materijalističke uvide kako bi se suprotstavilo duboko ukorijenjenim hijerarhijama kapitalističkog sustava te nejednakoj raspodjeli sredstava;

f) kako 'rasčarati' pojmove 'partnerstva', 'suradnje', 'savjetovanja' i 'sudjelovanja/participacije' koji se zloupotrebljavaju u diskursu međusektorske suradnje između vlast,  akademije, civilnog društva i privatnog sektora (V. Schubert);

g) kako se boriti protiv agnotizma ili agnotologije kapitalizma 'kapitaliazam sistemski baziran na proizvodnji i održavanju neznanja' (M. Betancourt);

h) kako ohrabriti dekolonijalno djelovanje  u kontekstu  kolonijalnosti i  'nestajućih drugih svjetova'  (M. Tlostanova).

I ove godine su-organizatorice seminara su bile  mr.sc. Rada Borić iz Centra za ženske studije iz Zagreba, dr.sc.Renata Jambrešić Kirin iz Instituta za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba, dr.sc. Jasmina Lukić sa odsjeka za Rodne studije, Srednjeeuropskog sveučilišta u Budimpešti i dr.sc. Duree Ahmed iz Centra za studije roda i kulture iz Lahorea.

Seminar se održavao od 27.  do 31. svibnja, a sudjelovalo je 18 inozemnih i 12 domaćih sudionica. Među izvanrednim izlagačicama nastupile su i Biljana Kašić i Sandra Prlenda, Silvana Carotenuto, Lada Čale Feldman, Natka Badurina, Brigita Miloš, Marina Gržinić, Sonia Fernandez Hoyos, Jasmina Lukić, Vita Fortunati, Ankica Čakardić, Maria do Mar Pereira,  Mia Liinason, Sabine Grenz i mnoge druge. Ove godine uspjele smo povezati naš seminar sa seminarom  Rethinking Gender Identity and Identity Politics Centra za ženske studije iz Beograda, te uspješno organizirale nekoliko zajedničkih predavanja. Su-direktorice su nakon iznimno kvalitetnog seminara provele proces evaluacije i dogovorile temu za 2014. godinu, a to će biti: Feminist Knowledge in Action. Također, na veliko zadovoljstvo Centra za ženske studije i ostalih su-direktorica organizacijskom timu će se pridružiti i Filozofski fakultet u Zagrebu, sa su-direktoricom dr.sc. Ladom Čale Feldman, što će biti nastavak vrlo plodne i uspješne suradnje sa Centrom.

2013 - CALL FOR APPLICATIONS: FEMINIST CRITIQUE OF KNOWLEDGE PRODUCTION

(Dubrovnik, IUC, 27 – 31 May, 2013)

Course directors:

Rada Borić, Centre for Women's Studies, Zagreb, Croatia, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Renata Jambrešić Kirin, Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb, Croatia,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jasmina Lukić, Central European University, Budapest, Hungary, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Durre S. Ahmed, Centre for the Study of Gender and Culture, Lahore, Pakistan, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In a world of radical political, social and economic changes, it is becoming ever more urgent to explore structural relationships of power and knowledge from feminist and transnational point of view. Women have long been excluded from academic and public life which is why they are particularly sensitive to the questions related to production of knowledge and power, the strategies of empowerment and ways of setting the public agenda. Women’s knowledge is an important resource not only for their discursive enunciations but also as the asset of mobilization against  (in)visible power in neoliberal capitalist societies, its discrepancies and discriminations, injustices, seclusions, dislocations and the discreditations of dissenting, rebellious voices. Feminists from the European margin are moved by the urge to act and re-think their peripheral position as productive, flexible and transgressive epistemic zone that can stimulate new humanistic concepts and values. This is why they pose basic questions: Are the experimental quality of knowledge and emancipatory knowledge the only two ways of challenging deep-rooted power inequities within and outside the academe? Are the critiques of postcolonial reason and the critiques of capitalist production of center, (semi)peripheries and margins still helpful to understand the ways in which academic expertise and intellectual authority operate in “liquid societies”? Is the participatory action research  decisive for the feminist knowledge production as opposed to expert centers, both of which involve speaking for others and claiming to be more objective, or we need new pedagogy from below (G. C. Spivak).

Website to buy ED pills for cheap.

2012: Feminisms in Transnational Perspective

Pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku 21.-25. svibnja 2012. Centar je u suradnji s Institutom za etnologiju i folklor iz Zagreba, po šesti puta uspješno organizirao poslijediplomski seminar 'Feminisms in Transnational Perspective'.

Ovogodišnji seminar je održan pod naslovom: Womens' heritage: Untitled. Cilj nam je bio iz feminističkog kritičkog ugla istražiti dokumentiranje, promišljanje i utjecaj ženskih života, povijesti i izričaja. Potaknute smo ženskim nasljeđem koje se suprotstavlja patrijarhatu, diskriminaciji, deprivaciji i historizaciji. Žensko se nasljeđe patronizira, ne istražuje, ne autorizira i ne pohranjuje unutar muzeja ili akademskih institucija. Želja nam je bila potaknuti diskusiju o zamkama transnacionalnih institucija za zaštitu nematerijalne baštine, a koje se često kreću unutar okvira patrijarhalne opresije i stereotipiziranih rodnih uloga, ali i rekonceptualizirati načine očuvanja emancipatorskih praksi.

Sudionice seminara, njih 28, iz različitih zemalja, propitivale su pristupe arhiviranju, pokazale su kako feministička politika pamćenja i arhiviranja objedinjuje istraživački rad i zagovaranje te omogućuje stvaranje novog simboličkog kapitala za žene. Na seminaru je bilo govora o teorijskim i metodološkim nedoumicama koje se javljaju iz koncepata kao što su: žensko/lejzbijsko/queer nematerijalno nasljeđe, migracijsko nasljeđe ili nedoumice vezane uz digitalni arhiv.

{yoogallery src=[/images/stories/galerije/du2012]}

2011

Poslijediplomski seminar Feminizmi u transnacionalnoj perspektivi/Feminism(s) in a Transnational Perspective, 2011. godine s temom Žene oblikuju svoje živote i djela/Women Narrating Their Lives and Actions, održan je  od 23. do 27. svibnja 2011. godine pri IUC-u,  Dubrovnik.


Seminar  su organizirali: Centar za ženske studije, Zagreb ( Rada Borić), Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb ( Renata Jambrešić Kirin), u suradnji sa Sveučilištom u Udinama, Italija (Natka Badurina), Centrom za rodne i kulturalne studije, Lahore, Pakistan (Durre Ahmed), Odjelom za rodne studije CEU, Budimpešta, Mađarska (Jasmina Lukić) i Sveučilištem Tampere iz Finske (Jaana Vuori).
Seminar je okupio 38  sudionica iz 16 zemalja. Interdisciplinarni seminar je feminističkim pristupom isprepleo glasove predavačica i studentica. Ovogodišnje teme uključivale su  proučavanje autobiografskih tekstova, kako onih književnih tako i svjedočanstva žena o njihovim životima i višestrukim identitetima, kako u vremenima ratnih trauma i poslijeratnih 'tranzicija' tako i suočavanja s ekonomskom krizom i izazovima neoliberalnih politika.
U sklopu seminara održano je predavanje poznate postkolonijalne  teoretičarke Gayatri C. Spivak, te je  prikazan film „Grbavica“  nakon čega je slijedio razgovor s redateljicom Jasmilom Žbanić.

{yoogallery src=[/images/stories/galerije/du2011]}

2010

Poslijediplomski seminar Feminizmi u transnacionalnoj perspektivi/Feminism(s) in a Transnational Perspective – Challenges of old/new economic inequalities/Izazovi starih/novih ekonomskih nejednakosti održan je pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku od 24 - 28. svibnja 2010.

 

Organizirale su ga Renata Jambrešić Kirin (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb) i Rada Borić (Centar za ženske studije, Zagreb) u suradnji sa Sveučilištem u Udinama, Italija (Natka Badurina) i Centrom za studije roda i kulture, Lahore, Pakistan (Durre S. Ahmed).

 

2009

Poslijediplomski seminar Spirituality, religiosity and Secular Lives – feminist challenges for theory and practice/Duhovnost, religioznost i sekularni životi žena – feministički izazovi teoriji i praksi održan je pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku od 25-29.svibnja 2009.


Centar za ženske studije Zagreb, u suradnji s Institutom za etnologiju i folklor iz Zagreba i Odsjekom za antropologiju i Odsjekom za sociologiju Sveučilišta u Tampereu, već treću godinu zaredom u Inter-univerzitetskom centru u Dubrovniku održava poslijediplomski seminar pod nazivom Feminisms in a Transnational Perspective/ Feminizmi u transnacionalnoj perspektivi, a ove je godine od 25 – 29. svibnja održao seminar pod nazivom Spirituality, religiosity and Secular Lives – feminist challenges for theory and practice/ Duhovnost, religioznost i sekularni životi žena – feministički izazovi teoriji i praksi.

2008

Poslijediplomski seminar Feminizmi u transnacionalnoj perspektivi/Feminism(s) in a Transnational Perspective – Davanje glasa feminističkim brigama/Voicing Feminist Concerns održan je pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku od 26.-30. svibnja 2008.

2007

Poslijediplomski seminar Feminizmi u transnacionalnoj perspektivi/Feminism(s) in a Transnational Perspective Rethinking North and South in Post-Coloniality/Nova promišljanja sjevera i juga u postkolonijalnosti održan je pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku od 28. svibnja do 1. lipnja 2007.

2006.

Poslijediplomski seminar Feminist Critical Analysis: Differences, Sexualities and Con/text održan je pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku od 22.-27. svibnja 2006.

2005.

Poslijediplomski seminar Feminist Critical Analysis: Be/Longing and Citizenship održan je pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku od 23.-27. svibnja 2005.

2004

Poslijediplomski seminar Feminist Critical Analysis: Boundaries, Borders and Borderlands održan je pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku od 23.-29. svibnja 2004.

2003.

Poslijediplomski seminar Feminist Critical Analysis: Issues of/for Ethics održan je pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku od 19.-25. svibnja 2003.

2001

Poslijediplomski seminar Feminist Critical Analysis: Women in Contemporary Cultural Studies: Reading the Body održan je pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku od 21.-26. svibnja 2001.

2002.

Poslijediplomski seminar Feminist Critical Analysis: Gender And Nation, Tradition And Transition održan je pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku od 20.-25. svibnja 2002.

2000

Poslijediplomski seminar Feminist Critical Analysis: Changing Social Dynamics: Gendered Theories of Power, Control, and Exclusion održan je pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku od 29. svibnja do 4. lipnja, 2000.

Kontakt info

Centar za ženske studije
Dolac 8, 10000 Zagreb, Hrvatska

telefon i fax: 01 48 72 406
e-mail: zenstud@zenstud.hr

Više o kontaktima...