GOSTOVANJE PROF. DIANNE OTTO

14.lipnja u 16.00 sati u Centru za ženske studije ćemo ugostiti uglednu profesoricu dr. sc. Diannu Otto, ravnateljicu Instituta za međunarodno pravo i humanizam sa Sveučilišta u Melbournu, te stručnjakinju za ljudska prava žena UN-a.

Njezina područja interesa su međunarodno pravo, ljudska prava i kritičke pravne teorije, a trenutno istražuje pitanja roda i seksualnosti u kontekstu Vijeća sigurnosti UN-a, mirovnih misija i međunarodnog sustava zaštite ljudskih prava. Autorica je brojnih knjiga i članaka, a članica je uredništva brojnih pravnih časopisa. Predaje kao gošća na sveučilištima u svijetu, uključujući School of African and Oriental Studies u Londonu, Columbia i New York Sveučilište u New Yorku. Surađuje s brojnim  udrugama, uključujući Women's Rights Action Network Australija (WRANA), Women's Economic Equality Project (WEEP) Kanada, International Women's Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW-AP) Malazija. Kroz svoj aktivistički rad sudjelovala je u izradi Općeg komentara o jednakosti žena Odbora UN-a za ekonomska, socijalna i kulturalna prava te Opće preporuke o obvezama država članica CEDAW Odbora.

Također je bila članica stručnog panela (Women's Hearing) o rodno-uvjetovanom nasilju u sukobima azijsko-pacifijske regije, koje se održalo u Phnom Penhu 2012. godine. Upravo će o tome iskustvu razgovarati s nama.

Pozivamo vas da se pridružite razgovoru.

Dobrodošli/e!

Kultura, identitet, politika – znanstveni skup u čast Dunje Rihtman-Auguštin

25-27. listopada 2012. Institut za etnologiju i folkloristiku, Šubićeva 42 i Centar za ženske studije, Dolac 8, Zagreb

U Knjižnici Instituta za etnologiju i folkloristiku od 25. do 27. listopada, održava se Znanstveni skup u čast Dunji Rihtman-Auguštin pod nazivom Kultura, identitet, politika. Popodnevne sesije previđene za 26/10 održavaju se u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke.

Bogat znanstveni opus dr.  sc. Dunje Rihtman-Auguštin (1926-2002) upućuje ne samo na plodan rad   ove međunarodno priznate znanstvenice, dugogodišnje ravnateljice Instituta za etnologiju  i  folkloristiku, nego i na vibrantnost disciplina  – etnologije, kulturne antropologije i folkloristike  – tijekom druge polovice 20. stoljeća unutar kojih je djelovala. Tradicija i njezina mijena u  suvremenosti, konstrukcija identiteta te suodnos kulture i politike u svakodnevici i ideologiji,  okosnice su teorijskog i etnografskog promišljanja Dunje Rihtman-Auguštin.

Polazeći od tih  okosnica,  na tragu širine tema kojima se bavila,  i ovaj skup zadržava teorijsku, metodološku i istraživačku  širinu  i otvorenost te će uključiti izlaganja vezana uz sljedeće teme:   

- etnologija svakodnevice 
- rodna i feministička istraživanja 
- istraživanje grada 
- simboli identiteta 
- strukture tradicijskog mišljenja  
- etnologija socijalizma i postsocijalizma 
- politički folklor 
- etnologija, turizam, baština 
- multidisciplinarnost, teorija 
- profesija i angažman 

Feminističke perspektive na kritičke kulturne prakse

10. & 11. 11. 2011. Centar za ženske studije, Dolac, 8, Zagreb

PROGRAM [PDF] [ENG]

Seminar se bavi značenjem i dinamikom feminističke umjetnosti i teorije u različitim sredinama određenim kulturnom geo-politikom, razmatrajući složene odnose utjecaja feminističke umjetnosti na svijet umjetnosti. Kako je feministički pokret pridonio procesu hibridizacije institucija, koji su oblici inovativnih institucionalnih praksi bili pod izravnim utjecajem feminizma, te koje je danas mjesto feminističke umjetnosti unutar kritičkih umjetničkih praksi, neka su od pitanja koja seminar želi dotaknuti.

U trenutku kada su nam potrebni svi raspoloživi resursi kako bismo shvatili kompleksnost socijalnih procesa koji nas okružuju, potrebno je i jačanje odgovornosti unutar kulturnog polja, pri čemu reaktualizacije feminističke paradigme mogu biti važan zalog tom procesu, indikator mnogih proturječja i neistraženih političkih potencijala.

 

Žene, mir, bezbednost/sigurnost

Od 3. - 4. prosinca 2010. održan je dvodnevni seminar Žene, mir, bezbednost/sigurnost - "Od tradicionalnog do feminističkog koncepta bezbednosti" u organizaciji Žena u crnom i Centra za ženske studije. Ovim projektom se preispituje tradicionalno i militarističko viđenje pojma sigurnosti iz feminističko – antimilitarističkog rakursa.

Projekt nastavlja s promocijom humanog koncepta sigurnosti, Rezolucijom vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 i drugih važnih međunarodnih dokumenata vezanih uz rodnu dimenziju sigurnosti. Neki od važnih ciljeva ovog projekta su zajedničko kreiranje feminističkog koncepta sigurnosti, izgradnja pravednog mira u skladu s potrebama žena i ženskim ljudskim pravima.

Kontakt info

Centar za ženske studije
Dolac 8, 10000 Zagreb, Hrvatska

telefon i fax: 01 48 72 406
e-mail: zenstud@zenstud.hr

Više o kontaktima...