Knjige

predstavljanje knjige 'širenje područja političkog'

Purchase Clomiphene no prescription online pharmacy.

Pored nastojanja da obuhvati desetljeće istraživanja stavova građana i građanki spram žena u politici, knjiga "Širenje područja političkog" temi pristupa iz različitih (politoloških) aspekata s namjerom otvaranja nekih novih teorijskih ulaza u izučavanju političke participacije žena u hrvatskom kontekstu. Posljednjih desetljeća u političkoj znanosti dominirale su teme vezane za politički sustav, odnosno institucionalno bavljenje žena politikom, a što je upravo bilo razlogom nastojanja za proširivanjem teme i rasvjetljavanjem područja politike unutar šireg društvenog konteksta. Može se reći kako navedeni pregled političke participacije žena iz različitih perspektiva, od formalno-institucionalnih do socio-ekonomskih, pruža osnove za razmatranje teme u širem kontekstu, kao i za širenje polja politike i političkog. Nastavljajući se na iznalaženje modelskih načina jednakopravnog sudjelovanja žena u politici kao dominantne tendencije u polju, važno je nanovo osvijestiti cilj takva rada, a što zasigurno nije puka numerička jednakost žena u procesima političkog odlučivanja, već dekonstrukcija postojeće muške koncepcije politike te stvaranje uvjeta za izgradnju društva u kojem će spolna razlika postati irelevantna. 

Knjizi su svojim radovima doprinijeli/e Paula Zore, Nikolina Jožanc, Tajana Broz, Helena Popović, Josip Šipić, Marjeta Šinko te urednice, a dostupna je i na: http://zenajevise.net/images/tekstovi/sirenje_podrucja_politickog.pdf.

Anita Dremel (ur.): Širom svijeta. O Zagorki, rodu i prostoru.

Anita Dremel (ur.): Širom svijeta. O Zagorki, rodu i prostoru. Radovi sa znanstvenog skupa „Marija Jurić Zagorka život, djelo, nasljeđe / Grad, granica geografija“ održanog 25. i 26. studenog 2011. u Zagrebu u okviru petih Dana Marije Jurić Zagorke. Zagreb, 2012., 342 str., ISBN: 978-953-6955-41-1, 120 kn

U petom zborniku radova objavljeno je sedamnaest tekstova grupiranih u četiri cjeline: Kulturna memorija grada, Romaneskni prostori, (Auto)biografski prostori i Granični prostori. Purchase cheap Viagra online canadian pharmacy at viagrav2.net internet pharmacy.

Lea Kralj Jager: Zagorka - Biografija

Lea Kralj Jager: Zagorka – Biografija. Zagreb, 2012., 24 str., ISBN: 978-953-6955-40-4, 20 kn

Pilot publikacija predstavlja prve table biografskog stripa o Mariji Jurić Zagorki koje prikazuju zanimljivu epizodu iz Zagorkinog novinarskog i književnog rada iz 1903. godine. Autorica teksta i crteža Lea Kralj Jager priprema cjelovito izdanje Zagorkine biografije u stripu.

Virginia Woolf: Noć i dan

Virginia Woolf: Noć i dan / Prijevod i pogovor: Lovro Škopljanac / Urednica Biblioteke Virginia Woolf: Iva Grgić. Zagreb, 2012., 588 str., ISBN: 978-953-6955-39-8, 190 kn

Drugi roman Virginije Woolf (1919) još uvijek nosi tragove poetike realističkog romana s ljubavnim zapletom, no iz te se matrice pomaljaju elementi nove modernističke poetike koja će kasnije proslaviti ovu britansku autoricu.

Virginia Woolf: Jakobova soba

Virginia Woolf: Jakobova soba / Prijevod i pogovor: Marina Leustek / Urednica Biblioteke Virginia Woolf: Iva Grgić. Zagreb, 2011., 243 str., ISBN: 978-953-6955-36-7, 110 kn

Jakobova soba (1922) roman je posvećen bratu poginulom na pragu zrelog života, istraživanje mogućnosti spoznavanja ili bar literarne rekonstrukcije drugog iz fragmenata svakodnevice i sjećanja.

Malleus maleficarum. Zagorka, feminizam, antifeminizam.

Maša Grdešić (ur.): Malleus maleficarum. Zagorka, feminizam, antifeminizam. Radovi sa znanstvenog skupa „Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe / Feminizam, antifeminizam, kriza“ održanog 26. i 27. studenog 2010. u Zagrebu u okviru četvrtih Dana Marije Jurić Zagorke. Zagreb, 2011., str. 248, ISBN 978-953-6955-37-4, 120 kn

Četvrti iz niza zbornika posvećenih Zagorki i srodnim temama vezanim uz položaj žena u društvu i kulturi donosi nastavak književnokritičkih istraživanja Zagorkinih romana i tekstove suvremene problematike.

Kako je bilo… O Zagorki i ženskoj povijesti.

Sandra Prlenda (ur.): Kako je bilo… O Zagorki i ženskoj povijesti. Radovi sa znanstvenog skupa „Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe / Feminizam, povijest, politika“ održanog 27. i 28. studenog 2009. u Zagrebu u okviru trećih Dana Marije Jurić Zagorke. Zagreb, 2011., str. 300, ISBN: 978-953-6955-32-9, 120 kn

Trinaest studija predstavljenih na znanstvenom skupu okupljeno je u tri cjeline pod naslovima: Zagorkino povijesno i mitsko vrijeme, Prema političkom ženskom subjektu i Medijska oblikovanja roda.

Love and Sexuality: Anthropological, Cultural and Historical Crossings

Alja Adam i Slađana Mitrović (ur.): Love and Sexuality: Anthropological, Cultural and Historical Crossings. Red Athena University Press. Zagreb, 2011., 185 str., ISBN: 978-953-6955-35-0, 16 EUR

Prvo izdanje regionalne biblioteke Red Athena University Press čiji je cilj omogućiti upoznavanje čitateljstva s engleskog govornog područja s domaćim dostignućima feminističke teorije i istraživanja. Riječ je o zborniku tekstova o ljubavi i seksualnosti sa skupa održanog u Ljubljani 2010. godine, uz predgovor Luise Passerini.

Zagreb in Zagorka's Footsteps

Slavica Jakobović Fribec: Zagreb in Zagorka's Footsteps. Zagreb, 2011., 62 str., ISBN: 978-953-6955-34-3, 50 kn

Engleski prijevod Vodiča Zagorkinim tragom kroz Zagreb po prvi put pruža i iscrpne informacije o Mariji Jurić Zagorki na engleskom jeziku.

Spiritual Practices and Economic Realities. Feminist Challenges.

Renata Jambrešić Kirin i Sandra Prlenda (ur.): Spiritual Practices and Economic Realities. Feminist Challenges. Biblioteka Feminizmi u transnacionalnoj perspektivi. (U suradnji s Institutom za etnologiju i folkloristiku). Zagreb, 2011., 343 str., ISBN: 978-953-6955-33-6, 120 kn

Tekstovi s poslijediplomskih seminara održanih 2009. i 2010. godine tematiziraju dvije naoko udaljene, ali za opstanak društva i planeta ključne sfere: duhovnost i ekonomiju, prilazeći im iz feminističkog motrišta – od analize islama u psiho-kulturalnoj perspektivi, do ekonomije darivanja.

Virginia Woolf: Gospodin Bennett i gospođa Brown

Virginia Woolf: Gospodin Bennett i gospođa Brown / Preveli Marina Leustek i Lovro Škopljanac, izbor i pogovor: Lada Čale Feldman, urednica Biblioteke Virginia Woolf: Iva Grgić. Zagreb, 2010., 263 str., ISBN: 978-953-6955-31-2, 110 kn

Izbor iz tri knjige eseja koji profinjeno prepliću pitanje odnosa muškaraca i žena s raznolikim aspektima moderne književne i ine kulture, skupljeni u tri cjeline: Riječi, Kulture i Životi.

Čarozapisi

Nataša Govedić, Iva Nerina Sibila i Manuela Zlatar: Čarozapisi. (U suradnji s Algoritmom d.o.o.). Zagreb, 2010., 216 str., ISBN: 978-953-316-124-2, 169 kn

Autorske bajke, njih 26, iz pera dugogodišnjih suradnica i članica Centra za ženske studije, okupljene su u knjizi namijenjenoj i velikima i malima. Samo djelomično inspirirane tradicionalnim verzijama ili daljnjim kulturnim utjecajima, autorice ulaze u svjesno osporavanje rigidno postavljenih ideologijskih uloga „za dječake“ i „za djevojčice“, posebno insistirajući na vrijednostima rodne suradnje, samopoštovanja i međusobnog poštovanja. Knjigu je ilustrirala Hana Lukas Midžić.

Privilegiranje rubova

Ankica Čakardić (ur.): Privilegiranje rubova. Intervencije i prilozi feminističkoj epistemologiji. (U suradnji s Hrvatskim filozofskim društvom). Zagreb, 2010., str. 268, ISBN: 978-953-6955-29-9, 130 kn

Knjiga je rezultat projekta „Moć ženskih studija – Feministička epistemologija“ provedenog u Centru od 2006. do 2009. godine putem intervjua s nekadašnjim polaznicama ženskostudijskog obrazovnog programa, s ciljem istraživanja prednosti, epistemoloških i političkih dosega ženskostudijskog obrazovanja. Strukturirana je u dva dijela: prvi obuhvaća šest autorskih tekstova o različitim epistemologijskim temama (feministička i socijalna epistemologija, kritika postojećih paradigmi spoznavanja, unos osjećaja u spoznaju, feministička analiza biogramatike i usmenog izražavanja, razvijanje ideje tjelesne spoznaje, radikalnost ženskostudijskog obrazovanja i politika spoznaje), a drugi dio dokumentira i fenomenološki kvalitativno analizira intervjue provedene tijekom istraživanja.

Gordana Bosanac: Visoko čelo

Gordana Bosanac: Visoko čelo. Ogled o humanističkim perspektivama feminizma. (U suradnji s Uredom za ravnopravnost spolova Vlade RH). Zagreb, 2010., 457 str., ISBN: 978-953-6955-24-4, 150 kn

Nova autorska knjiga filozofkinje dr.sc. Gordane Bosanac žanrovski je mješavina koja je u najboljem smislu istodobno znanstveno-filozofijska studija, esejistika i memoarska proza. Sastoji se iz četiri cjeline u kojima autorica navodi osobne i teorijske «razloge za feminizam», uključujući i relativno rijetko tematiziranje antifeminizma, a zatim argumentirano iznosi svoju glavnu tezu i temeljni filozofski stav da je feminizam moguće pojmiti kao novi humanizam, što znači kako dovršenje humanističkog projekta u feminizmu, tako i zadaću dijalektičkog nadvladavanja feminizma kao ostvarenja cjelovitog humanizma.

Natka Badurina: Nezakonite kćeri Ilirije

Natka Badurina: Nezakonite kćeri Ilirije. Hrvatska književnost i ideologija u 19. i 20. stoljeću. Zagreb, 2009., 311 str., ISBN: 978-953-6955-25-1, 120 kn

U petnaest kroatističkih i komparatističkih studija autorica se bavi spregom hrvatske književnosti i ideologije u pristupu povijesti i pamćenju, s posebnim naglaskom na rodno kodiranje ideje nacije i ulogu ženskih likova i žena u književnim i povijesnim tekstovima.

PONOVO DOSTUPNO!

Mala revolucionarka. Zagorka, feminizam i popularna kultura.

Maša Grdešić (ur.): Mala revolucionarka. Zagorka, feminizam i popularna kultura. Radovi sa znanstvenog skupa „Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe / Feminizam i popularna kultura“ održanog 28. i 29. studenog 2008. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke 2008. Zagreb, 2009., 274 str., ISBN: 978-953-6955-26-8, 120 kn

Zbornik sadrži osam tekstova posvećenih Zagorkinoj književnosti i sedam tekstova koji tematiziraju popularnu kulturu (sapunice, serije, književne, filmske i glazbene žanrove te ženske časopise) iz feminističke perspektive.

 

Virginia Woolf: Između činova

Virginia Woolf: Između činova / Prijevod i pogovor: Lovro Škopljanac, urednica Biblioteke Virginia Woolf: Iva Grgić. Zagreb, 2009., 174 str., ISBN: 978-953-6955-23-7, 95 kn

Posljednji, nedovršeni roman engleske spisateljice propituje probleme kazališne umjetnosti i suočavanja s poviješću, navješćujući Drugi svjetski rat, a donosi ih isprepletene s krhkom mrežom emotivnih odnosa što povezuje niz neobičnih ženskih i muških likova.

Žene i pravo: Feminističke pravne teorije

Ivana Radačić (ur.): Žene i pravo: Feminističke pravne teorije. Biblioteka Žene i… (feministički udžbenici). Zagreb, 2009., 403 str., ISBN: 978-953-6955-20-6, 150 kn

Izbor ključnih tekstova suvremenih feminističkih pravnih teorija od Catharine MacKinnon do Kimberlé Crenshaw i Carol Smart otvara nova, u nas nedovoljno prisutna pitanja odnosa roda i pravne znanosti.

Glasom do feminističkih promjena

Renata Jambrešić Kirin i Sandra Prlenda (ur.): Glasom do feminističkih promjena / Voicing Feminist Concerns. Biblioteka Feminizmi u transnacionalnoj perspektivi. (U suradnji s Institutom za etnologiju i folkloristiku). Zagreb, 2009., str. 300, ISBN: 978-953-6955-22-0, 120 kn

Autorice tekstova istražuju različite načine artikuliranja i afirmiranja ženskog glasa kao moćnog agensa društvene promjene te analiziraju postupke s pomoću kojih osobni glas i njegov javni odjek konstituiraju žensku egzistenciju, teoriju, aktivizam i stvaralaštvo. Radovi s poslijediplomskog seminara održanog pri IUC u Dubrovniku 2008. godine.

Vodič Zagorkinim tragom kroz Zagreb

Vodi? Zagorkinim tragom kroz Zagreb

Slavica Jakobović Fribec: Vodič Zagorkinim tragom kroz Zagreb. Zagreb, 2008., 64 str., ISBN: 978-953-6955-21-3, 40 kn

Kulturni itinerer po zagrebačkim lokacijama vezanim uz život i rad novinarke i književnice Marije Jurić Zagorke – ženski vodič za sve ljubitelje Zagorke.

RASPRODANO

 

 

 

 

Neznana junakinja. Nova čitanja Zagorke.

Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec (ur.): Neznana junakinja. Nova čitanja Zagorke. Radovi sa znanstvenog skupa „Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe“ održanog 30.11. i 1.12.2007. u okviru Dana Marije Jurić Zagorke. Zagreb, 2008., 400 str., ISBN: 978-953-6955-19-0, 150 kn

Zbornik donosi rezultate najnovijih književnoteorijskih, književnokritičkih i povijesnih istraživanja Zagorkinog književnog i novinarskog opusa te njezina javnog djelovanja. Metodološki raznoliki tekstovi dijele naglašen interes za političku i rodnu dimenziju.

Dom i svijet. O ženskoj kulturi pamćenja.

Renata Jambrešić Kirin: Dom i svijet. O ženskoj kulturi pamćenja. Zagreb, 2008., 232 str., ISBN: 978-953-6955-15-2, 125 kn

Studije o kulturnim konstrukcijama ženstva u povijesnoj perspektivi nude feministički pogled na traumatska mjesta ženskog kulturnog pamćenja: kako se (re)konstruiraju partizanke, kažnjenice na Golom otoku, književnice između kanona i egzila, angažirane umjetnice.

Virginia Woolf: Pisma Viti

Virginia Woolf: Pisma Viti / prijevod i bilješke: Marina Leustek; izbor: Iva Grgić, urednica Biblioteke Virginia Woolf. Zagreb, 2008., 152 str., ISBN: 978-953-6955-18-3, 95 kn

Izbor pisama koje je Virginia Woolf upućivala dugogodišnjoj prijateljici Viti Sackville-West otkriva slojevitost njihova prijateljstva i zanimljive uvide u književni život Engleske.

Promišljanje sjevera i juga u postkolonijalnosti

Renata Jambrešić Kirin i Sandra Prlenda (ur.): Promišljanje sjevera i juga u postkolonijalnosti / Rethinking North and South in Post-Coloniality, Biblioteka Feminizmi u transnacionalnoj perspektivi. (U suradnji s Institutom za etnologiju i folkloristiku) Zagreb, 2008., 294 str, ISBN: 978-953-6955-17-6, 120 kn

Dvojezični zbornik suvremenih feminističkih rapsrava o orođenim postkolonijalnim subjektima, od transnacionalnih i migrantskih obitelji do bosanskih lica i ožiljaka. Radovi s poslijediplomskog seminara održanog pri IUC u Dubrovniku 2007. godine.

Manuela Zlatar: Novo čitanje bajke

citanje bajke

Manuela Zlatar: Novo čitanje bajke: arhetipsko, divlje, žensko, Biblioteka dipl.fem.. Zagreb, 2007.

Novo čitanje bajke: arhetipsko, divlje, žensko zbirka je sastavljena od četiri eseja nastala u sklopu kolegija Ženskih studija 2005/06. u Centru za ženske studije, kasnije proširena s još tri eseja i dva teksta izvornih bajki. Knjiga nudi feminističku interpretaciju bajki, koju autorica kombinira s Jungovom analitičkom psihologijom. Pritom epicentar interpretacije čini element divljeg sebstva, koncept Divlje žene, Divljakuše i Po-divlja-le žene iz etnopsihološkog okrilja i spiritualnog feminizma Clarisse Pinkole Estés. Urednica: Suzana Marjanić.

Kategorički feminizam

kategoricki feminizam

Kategorički feminizam. Nužnost feminističke teorije i prakse, ur. Ankica Čakardić, Ana Jelušić, Daniela Majić i Tanja Ratković, Biblioteka FemFesta. Zagreb, 2007., 232 str.

Riječ je o zborniku radova nastalih na temelju izlaganja sa simpozija Kategorički feminizam održanog u svibnju 2006. godine u Zagrebu u okviru prvog feminističkog festivala FemFesta. Knjiga sadrži osamnaest tekstova autorica i autora mahom mlađe generacije, uz uvodni tekst Gordane Bosanac umjesto predgovora, a objavljena je u suradnji s FemFest kolektivom.

RASPRODANO

Nadežda Čačinovič (ur.): Žene i filozofija

zene i filozofija

Nadežda Čačinovič (ur.): Žene i filozofija, Biblioteka Žene i… (feministički udžbenici). Zagreb, 2006., 314 str.

Prvi u seriji ženskostudijskih udžbenika uredila je Nadežda Čačinovič. Knjiga se sastoji od uredničinog uvoda te izbora tekstova domaćih i stranih autorica ključnih za feministički pristup i/ili intervenciju u filozofiji. Neke od autorica čije tekstove udžbenik donosi su: Christina de Pizan, Genevieve Lloyd, Annette C. Baier, Genevieve Fraisse, Blaženka Despot, Seyla Benhabib, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Janet Radcliffe Richards, Michele Le Doeuff, Julia Kristeva, Luce Irigaray, Judith Butler, Martha C. Nussbaum i Rada Iveković. Knjiga je opremljena bibliografijama, biografskim bilješkama i imenskim kazalom.

Moć suradnje. Priručnik za suvođenje.

moc suradnje 2 izd.

Vesna Teršelič i Mica Mladineo (ur.): Moć suradnje. Priručnik za suvođenje. Drugo, dopunjeno izdanje. Zagreb, 2006., 187 str.

Priručnik je namijenjen svima koje se žele okušati u suradničkom načinu rada. Za razliku od prevladavajućeg modela rada u kojem se vrednuju natjecanje, vođenje, kontrola, Priručnik želi promovirati suradnju i komunikaciju. U tom procesu značajna je vještina suradničkog vođenja, odnosno suvođenja. To je vještina koja nam omogućava da okupimo, osnažimo, potaknemo zainteresirane. Omogućava nam da potaknemo ljude da prepoznaju svoje sposobnosti, svoju moć i da se dogovore oko zajedničkih akcija.

U drugom izdanju poboljšana su i/ili nadopunjena neka poglavlja, prvenstveno ona koja se odnose na vještine potrebne voditeljima/cama usmjerenima na suradnju poput davanja (i primanja) povratne informacije te vještine delegiranja. Tako je, između ostalog, pojmovnik obogaćen nekim novim pojmovima dok su popis važnijih ženskih događaja dodani oni novijeg datuma.

Virginia Woolf: Obična čitateljica

obicna citateljica

Virginia Woolf: Obična čitateljica / prijevod: Marina Leustek; izbor i pogovor Lada Čale Feldman, urednica Biblioteke Virginia Woolf: Iva Grgić. Zagreb, 2005., 216 str., ISBN 953-6955-10-5, 110 kn

Urednički izbor iz zbirka kritičkih eseja The Common Reader izdvaja tekstove o engleskim književnicama, ženskim likovima i čitalačkim praksama.

Vodič prema politici rodne jednakosti: izazovi i mogućnosti

Vodic prema...

Biljana Kašić, Janja Marijan, Jasminka Pešut: Vodič prema politici rodne jednakosti: izazovi i mogućnosti. Zagreb, 2005., 56 str.

Vodič prema politici rodne jednakosti: izazovi i mogućnosti na 56 stranica uz pojmovna određenja spolne/rodne jednakosti i rodno osviještene politike donosi kronologijski pregled različitih odrednica rodne jednakosti u hrvatskom kontekstu, te smjernice za unaprjeđenje politike rodne jednakosti koristeći se nekim uvidima i iskustvima država Europske unije kao i iskustvima svih zainteresiranih u Republici Hrvatskoj za provedbu rodne jednakosti.

Kontakt info

Centar za ženske studije
Dolac 8, 10000 Zagreb, Hrvatska

telefon i fax: 01 48 72 406
e-mail: zenstud@zenstud.hr

Više o kontaktima...