O obrazovnom programu ženskih studija

Buy Acyclovir online no prescription anti viral.

Ideja Centra za ženske studije je sve vrijeme bila osmišljavati i razvijati vlastiti model obrazovanja te siguran studenticama motivirajući prostor za kreativno učenje i osobni “rast”.

Riječ je o otvorenom modelu obrazovanja unutar kojeg su na različite načine povezane teorijska artikulacija feminizma i feminističko iskustvo, feministička pedagogija i iskustveni načini učenja, osobna kreativnost i feministička umjetnička praksa. Ono što odlikuje ženske studije je veza teorije, aktivizma i umjetnosti, otvorenost i kritičnost, te mogućnost otkrivanja spoznaja o ženama u najrazličitijim vidovima.

Od samog početka Ženski studiji nastoje kritički propitati teme koje određuju ženske, odnosno rodne studije (napose pitanje epistemologije, feminističke teorije i konstrukcija identiteta u različitim tematskim sklopova i s različitih motrišta), dati uvid u ključna pitanja suvremene feminističke teorijske misli i povijest feminizama te inovirati modele spoznavanja putem iskustvenog učenja, interaktivnosti, uporabom novih metodičkih postupaka.

Tijekom deset godina program se sadržajno i konceptualno mijenjao, inovirajući metode rada, otvarajući se krugovima novih suradnica, stvarajući nove obrazovne orijentire. Unutar osnovnog obrazovnog programa broj kolegija je varirao od prvotnih sedam u eksperimentalnom programu do sedamnaest.

Mijenjali su se i nosivi tematski sadržaji pa je tako u 1999. godini započeo program Lezbijskih studija, a zbog interesa i širokog raspona tema Centra započinje s javnim satom Otvoreni četvrtak. Otvoreni četvrtak namijenjen je širem krugu javnosti, a ne isključivo polaznicama Centra, a unutar njega odvijaju se posebna predavanja, razgovori i video-projekcije.

U 2000. godini započinje se s naprednim eksperimentalnim programom (Žene u kulturalnim teorijama Balkana, 2.–15. svibnja 2000., te Mediji: ženski pogled, 30. travnja–11. svibnja 2001., Zagreb) koji ima status feminističke kritičke škole za studentice iz postjugoslavenskih država.

U 2001./2002. Ženski studiji, prilagodbom kvalitetnim iskustvima europskog sveučilišnog sustava, uvode uz kolegije, radionice, seminare, i module kao tematske obrazovne cjeline obvezne za sve polaznice Studija.

Od početka programa do proljeća 2007. godine, osnovni obrazovni program završilo  je 295 studentica.

Od završetka eksperimentalnog programa Ženskih studija u proljeće 1995. godine, do 2007. godine  program Ženskih studija odvijao se dvosemestralno u obliku modula, kolegija, radionica i seminara. U program su se mogle upisati sve žene sa završenom srednjom školom i navršenih osamnaest godina, bez obzira na prethodno znanje iz područja ženskih studija, dob ili profesiju, uz iskaze spremnosti za redovitim sudjelovanjem u programu i interaktivan način učenja. Po dovršetku programa studentice su dobijale certifikat Centra, kojim se potvrđivalo da su ispunile unaprijed postavljene kriterije za njegovo dobivanje, a  koji su bili kombinacija učestalosti dolazaka, te pisanja određenog broja završnih radova na zadane teme.

Konteksti, visokoobrazovni, politički i financijski u kojima smo izvodile program Ženskih studija od 1995. godine su se mijenjali ali se mijenjala i struktura naših polaznica kao i njihova očekivanja  te mi same kao kreatorice i izvoditeljice programa. Obrazovni model, zamišljen kao otvoreno, živo, protočno mjesto ženskih znanja bilo je ono na čemu smo ustrajale svih ovih godina. 

Mnoge žene su u sigurnom prostoru Centra razvijale obrazovne sadržaje koji su im bili zanimljivi i poticajni u njihovom profesionalnom smislu, imale priliku za vježbanje  kritičkoga mišljenja, za propitivanje granica disciplina, vježbanje argumentacije koja je crpila svoju uvjerljivost iz feminističke teorije što je omogućilo nove mogućnosti u razvoju ženskih studija. 

Stoga se u 2007. godini, započelo se s osmišljavanjem novog koncepta obrazovnog programa Ženskih studija.

Kontakt info

Centar za ženske studije
Dolac 8, 10000 Zagreb, Hrvatska

telefon i fax: 01 48 72 406
e-mail: zenstud@zenstud.hr

Više o kontaktima...