Nagrada za najbolji studentski rad

Centar za ženske studije smatra obrazovanje o ženskoj problematici na interdisciplinarnoj osnovi te poticanje istraživanja  koja se tiču ženske subjektivnosti, ženske povijesti i kulture, roda/spola, moći i znanja, autoriteta i nasilja sastavnim dijelom novih i kritičkih znanja unutar svih vidova obrazovanja i cjeloživotnoga učenja.

Raspisivanjem ovog Natječaja želi se utjecati na povećanje interesa mladih, budućih stručnjaka, za teme vezane uz žene, rodnu problematiku i rodnu ravnopravnost, a cjelokupnu akademsku zajednicu potaknuti na provedbu rodno-osjetljivih politika prihvaćenih od Vlade Republike Hrvatske.

 

Zadnje objave vezane uz nagradu za najbolji studentski rad

{module [321]}

Dodijeljena ovogodišnja Nagrada!

U četvrtak, 29. studenog 2012. u sklopu Dana Marije Jurić Zagorke, dodijeljena je četvrta po redu Nagrada za najbolji studentski rad na temu žena odnosno rodne problematike koju je inicirao i dodjeljuje Centar za ženske studije kao poticaj rodno-osjetljivom obrazovanju i politici ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj.

 

Dodjela Nagrade za studentski rad

Natječaj za dodjelu Nagrade za studentski rad na teme žena odnosno rodne problematike je dio programa Centra za ženske studije kao poticaj rodno-osjetljivom obrazovanju i politici ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj.

Trajanje natječaja: 25. travnja do 1. listopada 2012. godine.

Objava rezultata natječaja: studeni 2012.

Centar za ženske studije smatra obrazovanje o ženskoj problematici na interdisciplinarnoj osnovi te poticanje istraživanja koja se tiču ženske subjektivnosti, ženske povijesti i kulture, roda/spola, moći i znanja, autoriteta i nasilja sastavnim dijelom novih i kritičkih znanja unutar svih vidova obrazovanja i cjeloživotnoga učenja.

Raspisivanjem ovog Natječaja želi se utjecati na povećanje interesa mladih, budućih stručnjaka/inja, za teme vezane uz žene, rodnu problematiku i rodnu ravnopravnost, a cjelokupnu akademsku zajednicu potaknuti na provedbu rodno-osjetljivih politika prihvaćenih od Vlade Republike Hrvatske.

Prosudbena komisija u sastavu dr. sc.Aleksandra Čižmešija (predsjednica), dr. sc. Nadežda Čačinovič i dr. sc. Dubravka Crnojević-Carić donijela je odluku o dodjeli prve, druge i treće Nagrade za studentski rad na temu žena odnosno rodne problematike.

Prva nagrada dodijeljena je Marici Malenici studentici farmacije s Farmaceutsko– biokemijskog fakulteta  Sveučilišta u Zagrebu za rad Žene na rubu živčanog sloma (pod mentorstvom dr.sc. Živke Juričić).

Druga nagrada dodijeljena je Mariji Adrić studentici Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu za rad Selidba uzoraka (mentor prof. Igor Rončević).

Treća nagrada dodijeljena je studentici Martini Križanić s odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za rad Slatko lice pobune:ženstvene i konzumerističke subverzivne prakse japanskih subkultura kao izraz otpora tradiciji i patrijarhatu (mentor  dr. sc. Milan Mesić).

Uz dodijeljene nagrade, posebno priznanje i pohvalu Komisije primaju studenice Ivana Mihaela Žimbrek s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kolegij suvremene književne teorije za rad Transeksualna Transilvanija (mentor dr.sc. Luka Bekavac) i Petra Petrušić s odjela za umjetnost i restauraciju Sveučilista u Dubrovniku za rad Suzana i starci (mentor dr.sc. Antun Karaman).

Čestitamo dobitnicama i njihovim mentorima/cama, a svim ostalim prijavljenima te njihovim mentorima/cama zahvaljujemo na iskazanom interesu za ovaj Natječaj!

Nagrada 2011.

Prva nagrada dodijeljena je Lani Pukanić studentici komparativne književnosti i engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za rad Cur(k)e II: pregovaranje s kulturom (pod mentorstvom dr.sc. Maše Grdešić i dr.sc. Deana Dude).

Preuzmi rad: Cur(k)e II: pregovaranje s kulturom

 

Druga nagrada dodijeljenja je Svjetlani Knežević studentici novinarstva na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za rad Predstavljenost žena u središnjim informativnim emisijama HRT-a, RTL-a i Nove TV u 2009. i 2010. godini (mentorica doc.dr.sc. Viktorija Car).

Preuzmi rad: Predstavljenost žena u središnjim informativnim emisijama...

 

Treća nagrada dodijeljena je Maji Banožić studentici na Odsjeku za kroatistiku i bohemistiku s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za rad Kad žena piše povijest književnosti: Zdenka Marković (mentorica doc.dr.sc. Lahorka Plejić Poje).

Preuzmi rad: Kad žena piše povijest književnosti: Zdenka Marković

Nagrada 2010.

Prva nagrada dodijeljena je Marini Bura studentici sociologije na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru za rad Patrijarhalna konstrukcija uloge žene u obitelji na primjeru genealogije jedne šibenske obitelji (mentorica prof. dr. sc. Biljana Kašić).

Preuzmi rad: Patrijarhalna konstrukcija uloge žene u obitelji...

 


Drugu nagradu podijelili su Ivana Čagalj studentica engleskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu za rad The Question of the Natural, the Mirror and the Screen in Sylvia Plath, Naomi Wolf and Tom Boellstorff (mentor Brian Willems, PhD) te Vatroslav Miloš student komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za rad Djevojke su revolucionarna snaga: riot grrrl i ulog u politiku nove ženskosti (mentorica Maša Grdešić).

Preuzmi rad: The Question of the Natural, the Mirror and the Screen...

Preuzmi rad: Riot grrrl i ulog u politiku nove ženskostiTreća nagrada dodijeljena je Ani Vuzdarić studentici na Odsjeku za animirani film i nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu za rad Anagram (mentorica doc. Nicole Hewitt).

Nagrada 2009.

1. nagrada

autorica: Maša Budimir, studentica povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
naslov rada: Kontradikcije rodnog performativa: Moj život Terezije Avilske
kategorija rada: seminarski rad za potrebe kolegija Europska i svjetska povijest ranoga novoga vijeka
mentorica: doc. dr. sc. Zrinka Blažević, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Preuzmi rad: Moj život Terezije Avilske

 

 

2. nagrada (ravnopravno su nagrađena dva rada)


1. rad
autorica: Jelena Host, studentica sociologije i kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu
naslov rada: Slika žene u socijalizmu – analiza slikovnog sadržaja tjednika Vikend
kategorija rada: diplomski rad na studiju sociologije i kroatologije, vezan uz kolegij Etnologija medija
mentorica: dr. sc. Reana Senjković, znanstvena savjetnica, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

Preuzmi rad: Slika žene u socijalizmu – analiza slikovnog sadržaja tjednika Vikend

 

2. rad
autori: Sara LibernjakMilan Puh, studenti antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
naslov rada: Biće koje se oblači, brblja i svlači: Identitet, ideologija i jezik kroz četiri desetljeća ženskih časopisa
kategorija rada: seminarski rad za potrebe kolegija Kultura i identitet
mentorica: prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Preuzmi rad: Identitet, ideologija i jezik kroz četiri desetljeća ženskih časopisa

 


3. nagrada

autorica: Ivana Vidaković, studentica komparativne književnosti i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
naslov rada: Christine de Pizan: Položaj žena i feministička proza u srednjem vijeku
kategorija rada: seminarski rad za potrebe kolegija Srednjovjekovno pripovijedanje
mentorica: prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, Odsjek za komparativnu književnost, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Preuzmi rad: Christine de Pizan: Položaj žena i feministička proza u srednjem vijeku

Kontakt info

Centar za ženske studije
Dolac 8, 10000 Zagreb, Hrvatska

telefon i fax: 01 48 72 406
e-mail: zenstud@zenstud.hr

Više o kontaktima...